Improve Swedish version of readme
[ms-dos.git] / README.sv-SE.md
1 <img width="150" height="150" align="left" style="float: left; margin: 0 10px 0 0;" alt="MS-DOS logga" src="https://github.com/Microsoft/MS-DOS/blob/master/msdos-logo.png">
2
3 # MS-DOS v1.25 och v2.0 källkod
4 Det här repot innehåller orginalkällkoden och kompilerade binär-filer för MS-DOS v1.25 och MS-DOS v2.0.
5
6 Det här är samma filer som [delades på Computer History Museum den 25 Mars 2014]( http://www.computerhistory.org/atchm/microsoft-ms-dos-early-source-code/) och är publicerade här i detta repot för att göra dem lättare att hitta och referrera till, samt att tillåta utforskning av källkoden och experimentera med för dem som är intresserade av tidiga PC operativsystem.
7
8 # Licens
9 Alla filer i detta repo är släppta under [MIT (OSI) licensen]( https://en.wikipedia.org/wiki/MIT_License) enligt [LICENSE filen](https://github.com/Microsoft/MS-DOS/blob/master/LICENSE.md) som finns i roten av detta repo.
10
11 # Hjälp till!
12 Källkodsfilerna i detta repo är för historisk referens och kommer att vara statiska, så var vänlig att **inte skicka** en "pull requests" för att ändra något i källkoden, men "forka" gärna repot och experimentera 😊.
13
14 Däremot om du vill skicka in eller ändra på andra filer som inte är källkod, så skicka gärna in det via en "pull request", så kommer vi att kolla på det.
15
16 Det här projektet använder sig av [Microsoft Open Source Code of Conduct](https://opensource.microsoft.com/codeofconduct/). För mer information gå in på [Code of Conduct FAQ](https://opensource.microsoft.com/codeofconduct/faq/) eller kontakta (på engelska) [opencode@microsoft.com](mailto:opencode@microsoft.com) med tankar eller kommentarer.