Rename README.fr-fr.md to README.fr-FR.md
[ms-dos.git] / README.sv-SE.md
1 <img width="150" height="150" align="left" style="float: left; margin: 0 10px 0 0;" alt="MS-DOS logga" src="https://github.com/Microsoft/MS-DOS/blob/master/msdos-logo.png">
2
3 # MS-DOS v1.25 och v2.0 källkod
4 Den här repon innehåller orginal källkoden och komplierade binär-filer för MS-DOS v1.25 och MS-DOS v2.0.
5
6 Det här samma filer som [var delade på Computer History Museum den 25 Mars 2014]( http://www.computerhistory.org/atchm/microsoft-ms-dos-early-source-code/) och är publicerade här i den här repon för att göra dem lättare att hitta of göra referenser till, samt att tillåta utforskning av källkoden och experimentera för dem som är intresserade av tidiga PC operativsystem.  
7
8 # Licens
9 Alla filer i denna repo är släppta under [MIT (OSI) licensen]( https://en.wikipedia.org/wiki/MIT_License) enligt [LICENSE filen](https://github.com/Microsoft/MS-DOS/blob/master/LICENSE.md) lagrad i roten av denna repo.
10
11 # Hjälp till!
12 Källkods filerna i denna repo är för historisk referens och kommer att vara statiska, så var vänlig att inte skicka en "pull requests" för att ändra något i käll koden, men "forka" gärna repon och experimentera 😊. 
13
14 Däremot om du vill skicka in ytterligare icke källkod eller modifikatoner , skicka gärna in det via en "pull request", så kommer vi att kolla på det.
15
16 Det här projektet använder sig av [Microsoft Open Source Code of Conduct](https://opensource.microsoft.com/codeofconduct/).  För mer information gå in på [Code of Conduct FAQ](https://opensource.microsoft.com/codeofconduct/faq/) eller kontakta (på engelska) [opencode@microsoft.com](mailto:opencode@microsoft.com) med några tankar eller kommentarer.