mlibc: Mescc-tools support: strtol: partly implement stub.
[mes.git] / mlibc / libc-mes+tcc.c
2017-11-19 Jan Nieuwenhuizenmlibc: Mescc-tools support: strtol: partly implement...
2017-11-19 Jan Nieuwenhuizenmlibc: Mescc-tools support: getopt, getopt_long.
2017-11-16 Jan Nieuwenhuizenmlibc: Tinycc support: support, most syscalls stubbed.
2017-08-19 Jan Nieuwenhuizenmescc: Tinycc support: strtoull.
2017-08-12 Jan Nieuwenhuizenmescc: Tinycc support: snprintf.
2017-08-01 Jan Nieuwenhuizenmescc: Tinycc support: strcat.
2017-08-01 Jan Nieuwenhuizenmescc: Tinycc support: vsnprintf.
2017-08-01 Jan Nieuwenhuizenmescc: drop naive realloc.
2017-07-30 Jan Nieuwenhuizenmescc: Tinycc support: fwrite.
2017-07-30 Jan Nieuwenhuizenmescc: Tinycc support: fclose.
2017-07-30 rain1mescc: Tinycc support: fprintf.
2017-07-30 Jan Nieuwenhuizenmescc: Tinycc support: memmove.
2017-07-30 Jan Nieuwenhuizenmescc: Tinycc support: strrchr.
2017-07-30 Jan Nieuwenhuizenmescc: Tinycc support: strchr.
2017-07-27 Jan Nieuwenhuizenmescc: Tinycc support: noisy stubs.
2017-07-29 Jan Nieuwenhuizenmescc: Tinycc support: memcmp.
2017-07-28 Jan Nieuwenhuizenmescc: Tinycc support: compile tcc with TCC_IS_NATIVE.
2017-07-27 Jan Nieuwenhuizenmlibc: Tinycc support: gcc -nostdinc -nostdlib.
2017-07-27 Jan Nieuwenhuizenmescc: Tinycc support: malloc,memcpy.
2017-07-27 Jan Nieuwenhuizenmescc: Tinycc support: memset.
2017-07-26 Jan Nieuwenhuizenmescc: Tinycc support: oops, use new realloc.
2017-07-26 Jan Nieuwenhuizenmescc: Tinycc support: calloc,malloc,realloc.
2017-07-26 Jan Nieuwenhuizenmescc: Tinycc support: execvp stub.
2017-07-26 Jan Nieuwenhuizenmescc: Tinycc support: remove stub.
2017-07-26 Jan Nieuwenhuizenmescc: Tinycc support: fread stub.
2017-07-26 Jan Nieuwenhuizenmescc: Tinycc support: ftell stub.
2017-07-26 Jan Nieuwenhuizenmescc: Tinycc support: fseek stub.
2017-07-26 Jan Nieuwenhuizenmescc: Tinycc support: fopen stub.
2017-07-26 Jan Nieuwenhuizenmescc: Tinycc support: strstr stub.
2017-07-26 Jan Nieuwenhuizenmescc: Tinycc support: sscanf stub.
2017-07-26 Jan Nieuwenhuizenmescc: Tinycc support: longjmp, setjump stub.
2017-07-26 Jan Nieuwenhuizenmescc: Tinycc support: fflush stub.
2017-07-26 Jan Nieuwenhuizenmescc: Tinycc support: vnsprintf stub.
2017-07-26 Jan Nieuwenhuizenmescc: Tinycc support: free stub.
2017-07-26 Jan Nieuwenhuizenmescc: Tinycc support: strrchr stub.
2017-07-26 Jan Nieuwenhuizenmescc: Tinycc support: strtoll stub.
2017-07-26 Jan Nieuwenhuizenmescc: Tinycc support: strtoull stub.
2017-07-26 Jan Nieuwenhuizenmescc: Tinycc support: strtol stub.
2017-07-26 Jan Nieuwenhuizenmescc: Tinycc support: lseek.
2017-07-26 Jan Nieuwenhuizenmescc: Tinycc support: fclose stub.
2017-07-26 Jan Nieuwenhuizenmescc: Tinycc support: fdopen stub.
2017-07-26 Jan Nieuwenhuizenmescc: Tinycc support: unlink.
2017-07-26 Jan Nieuwenhuizenmescc: Tinycc support: fwrite stub.
2017-07-26 Jan Nieuwenhuizenmescc: Tinycc support: qsort stub.
2017-07-26 Jan Nieuwenhuizenmescc: Tinycc support: getcwd.
2017-07-26 Jan Nieuwenhuizenmescc: Tinycc support: strchr stub.
2017-07-26 Jan Nieuwenhuizenmescc: Tinycc support: fprintf stub.
2017-07-26 Jan Nieuwenhuizenmescc: Tinycc support: localtime stub.
2017-07-26 Jan Nieuwenhuizenmescc: Tinycc support: time stub.
2017-07-26 Jan Nieuwenhuizenmescc: Tinycc support: snprintf stub.
2017-07-26 Jan Nieuwenhuizenmescc: Tinycc support: strtoul stub.
2017-07-26 Jan Nieuwenhuizenmescc: Tinycc support: memmove stub.
2017-07-26 Jan Nieuwenhuizenmescc: Tinycc support: memset stub.
2017-07-26 Jan Nieuwenhuizenmescc: Tinycc support: memmove stub.
2017-07-26 Jan Nieuwenhuizenmescc: Tinycc support: memcpy stub.
2017-07-26 Jan Nieuwenhuizenmescc: Tinycc support: close.