informlib.git
2019-07-14 Jason SelfImport v6.12.3 of the Inform 6 standard library master v6.12.3
2018-05-30 Jason SelfImport v6.12.2 of the Inform 6 standard library v6.12.2
2016-09-30 Jason SelfImporting version 6.12.1 of the Inform 6 standard libra... v6.12.1