Release 4.0.2
[DeezloaderRemix.git] / app / deezer-api.js
index 27869013daa4e9ec66d3ec163034f174ffc0e6ee..32471adf889f2ca42356b1c3a7903a77d4546f08 100644 (file)
@@ -33,20 +33,30 @@ Deezer.prototype.init = function(username, password, callback) {
                }else if(body.indexOf("success") > -1){
                        request.get({url: "https://www.deezer.com/", headers: this.httpHeaders, jar: true}, (function(err, res, body) {
                                if(!err && res.statusCode == 200) {
                }else if(body.indexOf("success") > -1){
                        request.get({url: "https://www.deezer.com/", headers: this.httpHeaders, jar: true}, (function(err, res, body) {
                                if(!err && res.statusCode == 200) {
-                                       var regex = new RegExp(/((?!"api_key\\":\\").*(?=\\"))/g);
+                                       var regex = new RegExp(/"api_key":"([^",]*)/g);
                                        var _token = regex.exec(body);
                                        var _token = regex.exec(body);
-                                       if(_token instanceof Array && _token[1]) {
-                                               self.apiQueries.api_token = _token[1];
-                                               callback(null, null);
-                                       } else {
-                                               callback(new Error("Unable to initialize Deezer API"));
+                                       if(! (_token instanceof Array && _token[1])) {
+                                               var regex = new RegExp(/((?!"api_key\\":\\").*(?=\\"))/g);
+                                               var _token = regex.exec(body);
+                                               if(! (_token instanceof Array && _token[1])) {
+                                                       var _token = ["", " "]
+                                                       if(! (_token instanceof Array && _token[1])) {
+                                                               callback(new Error("Unable to initialize Deezer API"));
+                                                               return;
+                                                       }
+                                               }
                                        }
                                        }
+                                       self.apiQueries.api_token = _token[1];
+                                       const userRegex = new RegExp(/{"USER_ID":"([^",]*)/g);
+                                       const userId = userRegex.exec(body)[1];
+                                       self.userId = userId;
+                                       callback(null, null);
                                } else {
                                } else {
-                                       callback(new Error("Unable to load deezer.com"));
+                                       callback(new Error("Unable to load deezer.com "+err));
                                }
                        }).bind(self));
                }else{
                                }
                        }).bind(self));
                }else{
-                       callback(new Error("Incorrect email or password."));
+                       callback(new Error("Incorrect email or password. "+err));
                }
        }));
 }
                }
        }));
 }
@@ -171,6 +181,19 @@ Deezer.prototype.getChartsTopCountry = function(callback) {
 
 }
 
 
 }
 
+Deezer.prototype.getMePlaylists = function(callback) {
+       getJSON("https://api.deezer.com/user/"+this.userId+"/playlists?limit=-1", function(res){
+               if (!(res instanceof Error)){
+                       if(!res.data) {
+                               res.data = [];
+                       }
+                       callback(res);
+               } else {
+                       callback(null, res)
+               }
+       });
+}
+
 Deezer.prototype.getTrack = function(id, wantFlac, callback) {
        var scopedid = id;
        var self = this;
 Deezer.prototype.getTrack = function(id, wantFlac, callback) {
        var scopedid = id;
        var self = this;
@@ -239,12 +262,12 @@ Deezer.prototype.search = function(text, type, callback) {
                if(!err && res.statusCode == 200) {
                        var json = JSON.parse(body);
                        if(json.error) {
                if(!err && res.statusCode == 200) {
                        var json = JSON.parse(body);
                        if(json.error) {
-                               callback(null, new Error("Wrong search type/text: " + text));
+                               callback(new Error("Wrong search type/text: " + text));
                                return;
                        }
                        callback(json);
                } else {
                                return;
                        }
                        callback(json);
                } else {
-                       callback(null, new Error("Unable to reach Deezer API"));
+                       callback(new Error("Unable to reach Deezer API"));
                }
        });
 }
                }
        });
 }
@@ -419,7 +442,7 @@ function getJSON(url, callback){
                } else {
                        var json = JSON.parse(body);
                        if (json.error) {
                } else {
                        var json = JSON.parse(body);
                        if (json.error) {
-                               logger.logs("Error","Wrong id");
+                               logger.logs("Error",json.error.message);
                                callback(new Error());
                                return;
                        }
                                callback(new Error());
                                return;
                        }