Updated tr
[DeezloaderRemix.git] / app / public / locales / tr.json
1 {
2         "Please login to your deezer account": "Lütfen deezer hesabınızda oturum açın",
3         "Email": "E-posta",
4         "Password": "Şifre",
5         "userToken": "kullanıcıJeton(userToken)",
6         "How do I get my userToken?": "kullanıcıJeton(userToken)'umu nasıl alabilirim?",
7         "Log in": "Oturum aç",
8         "Sign up": "Kaydol",
9         "Settings": "Ayarlar",
10         "Path Settings": "Konum Ayarları",
11         "Download folder path": "İndirme klasörü konumu",
12         "Tracknames template": "Parça isimleri şablonu",
13         "Supported variables are": "Desteklenen değişkenler",
14         "Album tracknames template": "Albüm parça isimleri şablonu",
15         "Album names template": "Albüm isimleri şablonu",
16         "Playlist tracknames template": "Oynatma listesi parça isimleri şablonu",
17         "More Path Settings": "Konum Ayarlarının Daha Fazlası",
18         "Create folders for Artists": "Sanatçılar için klasör oluştur",
19         "Create folders for Albums": "Albümler için klasör oluştur",
20         "Create folders for CDs": "CD'ler için klasör oluştur",
21         "Create Artist, Albums and CDs folders for Playlists too": "Oynatma listeleri için de Sanatçı, Albüm ve CD klasörleri oluştur",
22         "Write all Artists in track filename": "Tüm Sanatçıları parçanın dosya ismine yaz",
23         "Adds 0s before %number% to have the same character length": "%number%'dan önce aynı karakter uzunluğu kadar başına 0 ekler",
24         "Add padding to track numbers": "Parça numaralarına dolgu ekle",
25         "Overwrite padding size": "Dolgu boyutunun üzerine yaz",
26         "App Settings": "Uygulama Ayarları",
27         "Concurrent download limit": "Eşzamanlı indirme sınırı",
28         "Preferred bitrate": "Tercih edilen bit oranı",
29         "Fallback to lower bitrates if preferred is not available": "Tercih edilen bit oranları mevcut değilse daha düşük olanları dene",
30         "Fallback to search if song is not available": "Şarkı mevcut değilse arama sonuçlarına dön",
31         "Download albums with one track as a single track": "Bir parça içeren albümleri tek parçaymış gibi indir",
32         "Create log file for Errors inside download folder": "Hatalar için indirme klasörünün içinde günlük dosyası oluştur",
33         "Create log file for Alternatives inside download folder": "Alternatifler için indirme klasörünün içinde günlük dosyası oluştur",
34         "Create M3U8 (Playlist) File": "M3U8 (Oynatma listesi) Dosyası Oluştur",
35         "Download Synced Lyrics File (.lrc)": "Senkronize şarkı sözleri indir (.lrc)",
36         "Minimize to system tray": "Sistem bildirim tepsisine küçült",
37         "Artworks": "Albüm Kapakları",
38         "Artwork Size": "Albüm Kapağı Büyüklüğü",
39         "Save Album Artwork": "Albüm Kapağını Kaydet",
40         "Album Artwork Name Template": "Albüm Kapağı İsim Şablonu",
41         "Save Artist Artwork": "Sanatçı Resmini Kaydet",
42         "Artist Artwork Name Template": "Sanatçı Resmi İsim Şablonu",
43         "Download images as PNGs": "Resimleri PNG olarak kaydet",
44         "Tags": "Etiketler",
45         "Null Character": "Geçersiz Karakter",
46         "with space": "boşluk ile",
47         "Multitag Separator": "Çoklu Etiket Ayırıcı",
48         "YY": "YY",
49         "MM": "AA",
50         "DD": "GG",
51         "Date Format": "Tarih Biçimi",
52         "digit": "sayı",
53         "Year Format": "Yıl Biçimi",
54         "Replaces albums tags with the playlist ones": "Albüm etiketlerini çalma listelerindekilerle değiştirir",
55         "Save Playlist as Compilation": "Parça Listesini Derleme olarak Kaydet",
56         "Remove \"(Album Version)\" from tracknames": "\"(Album Version)\"u parça isimlerinden kaldır",
57         "Choose Which Tags To Save": "Hangİ Etİketlerİn Kaydedİleceğİnİ Seç",
58         "Spotify Features": "Spotify Özellikleri",
59         "SpotifyFeatures_Info": "\"Spotify Özellikleri\" Spotify'dan müzik <b>İNDİRMEYECEK</b>.<br>Bu sadece pratik olarak uygulama içi metaveri dönüştürücüsü görevi görür. Eğer şarkı Deezer'da yoksa indirilemez.<br>İstemci(Client) ve Gizli(Secret) ID'leri nasıl alabileceğinizi  görebileceğiniz yer <a href=\"https://notabug.org/RemixDevs/DeezloaderRemix/wiki/Spotify+Features\">burası</a>",
60         "Client ID": "İstemci ID(Client ID)",
61         "Client Secret": "İstemci Gizlisi(Client Secret)",
62         "Spotify Username (for the Playlists Tab)": "Spotify Kullanıcı İsmi (Çalma Listeleri Sekmesi için)",
63         "You are logged in as": "Oturumu açık olan kişi",
64         "Logout": "Oturumu Kapat",
65         "Save": "Kaydet",
66         "Default Settings": "Varsayılan Ayarlar",
67         "Close": "Kapat",
68         "Saved Tags": "Kaydedilecek Etiketler",
69         "About the App": "Uygulama Hakkında",
70         "About": "Hakkında",
71         "Search": "Ara",
72         "Charts": "Lİsteler",
73         "Playlists": "Oynatma Lİstelerİ",
74         "Link Analyzer": "Bağlantı Çözümleyİcİ",
75         "Download from URL": "Bu URL'den İndİr",
76         "Downloads": "İndİrİlenler",
77         "Enable Night Mode": "Gece Modunu Etkinleştir",
78         "Start searching...": "Aramaya başla...",
79         "Song": "Şarkı",
80         "Album": "Albüm",
81         "Artist": "Sanatçı",
82         "Playlist": "Oynatma Listeleri",
83         "Songs": "Şarkı sayısı",
84         "Type": "Tür",
85         "Albums": "Albümler",
86         "Name": "İsim",
87         "Nothing found!": "Hiçbir şey bulunamadı!",
88         "Country": "Ülke",
89         "Download Playlist": "Oynatma Lİstesİnİ İndİr",
90         "Refresh Playlists": "Oynatma Listelerini Yenile",
91         "See Available Countries": "İçeriğin Mevcut Olduğu Ülkeleri Gör",
92         "Alternative Link": "Alternatif Bağlantı",
93         "Duration": "Uzunluk",
94         "Disc Number": "Disk Numarası",
95         "Track Number": "Parça Numarası",
96         "Release Date": "Yayınlanma Tarihi",
97         "Show Tracklist": "Parça Listesini Göster",
98         "Label": "Kayıt Şirketi",
99         "Record Type": "Kayıt Türü",
100         "Genres": "Tarzlar",
101         "Open Downloads Folder": "İndİrİlenler Klasörünü Aç",
102         "Cancel All Downloads": "Tüm İndİrmelerİ İptal Et",
103         "Clear List": "Lİsteyİ Temİzle",
104         "Size": "Toplam",
105         "Downloaded": "İndirildi",
106         "Failed": "Başarısız oldu",
107         "original code by ZzMTV": "Orijinal olarak programlayan: ZzMTV",
108         "Title": "Başlık",
109         "Cover": "Kapak",
110         "Track Total": "Toplam Parça Sayısı",
111         "Disc Total": "Toplam Disk Sayısı",
112         "Album Artist": "Albüm Sanatçısı",
113         "Genre": "Tarz",
114         "Year": "Yıl",
115         "Date": "Tarih",
116         "Explicit": "Açık",
117         "Length": "Uzunluk",
118         "Barcode": "Barkod",
119         "Replay Gain": "Tekrar Kazanç",
120         "Unsynchronised Lyrics": "Senkronize Edilmemiş Şarkı Sözleri",
121         "Copyright": "Telif Hakkı",
122         "Publisher": "Yayıncı",
123         "Composer": "Besteci",
124         "Mixer": "Mikser",
125         "Author": "Müellif",
126         "Writer": "Yazar",
127         "Engineer": "Mühendis",
128         "Producer": "Yönetmen",
129         "Branch": "Dal",
130         "Version": "Sürüm",
131         "Based on": "Temel alınan",
132         "Maintainers": "Katkı Sağlayanlar",
133         "Repo": "Depo",
134         "FAQ": "SSS",
135         "Official mirrors": "Resmi indirme adresleri",
136         "Interface": "Arayüz",
137         "Telegram Contacts": "Telegram Bağlantıları",
138         "News Channel": "Haber Kanalı",
139         "Betas Channel": "Beta Sürüm Kanalı",
140         "Stable Releases Channel": "Kararlı Sürüm Kanalı",
141         "Special Thanks to": "Özel olarak Teşekkürler",
142         "Feedback": "Geribildirim",
143         "Feedback_Text": "Herhangi bir geribildirim mi yapmak istiyorsunuz veya bazı yeni özellikler mi istiyorsunuz? <a href=\"https://notabug.org/RemixDevs/DeezloaderRemix/issues/new\" target=\"_blank\">Yeni konu</a> açın ve 'Feature' etiketini ekleyin.",
144         "Reporting Bugs": "Sorunları Bildirme",
145         "Bugs_Text": "Herhangi bir sorunla karşılaştıysanız öncelikle <a href=\"https://notabug.org/RemixDevs/DeezloaderRemix/wiki/FAQ\" target=\"_blank\">SSS sayfası</a>nı ziyaret edin.<br> Eğer sorununuza çözüm bulamadıysanız, <a href=\"https://github.com/RemixDev/DRemixIssues/issues/new/choose\" target=\"_blank\">yeni konu</a> açın ve hata raporu gönderin. Teşekkür ederim.",
146         "Contacts": "İletişim",
147         "Contacts_Text": "Tartışmak veya uygulamaya yardım etmek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz <a href=\"https://t.me/DeezloaderRemixCommunity\" target=\"_blank\">Telegram grubu</a>! (Sadece İngilizce)",
148         "Attention!": "Dikkat!",
149         "Attention_Text": "Yapımcılara suç işlemiş gibi dava açılamaz!<br/>Bu aracın kullanımı ülkenizde yasadışı olabilir, lütfen kendiniz araştırıp öğrenin!<br/>Yapımcılar programın kullanımından doğacak herhangi bir şeye garanti vermez ve herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz!",
150         "Changelog": "Değişim Günlüğü",
151         "Full Changelog Here": "Tam Değişim Günlüğü Burada",
152         "License": "Lisans",
153         "Contributions": "Katkı Sağlayanlar",
154         "Contributions_Text": "<h5>Bu projeye katkı sağlamak ister misiniz? Bunu <b>farklı şekillerde yapabilirsiniz!</b></h5><p>Eğer JavaScript, HTML, CSS or Node.js biliyorsanız <a href=\"https://notabug.org/RemixDevs/DeezloaderRemix\" target=\"_blank\">Resmi Depo</a> aracılığıyla kod yazımında katkı sağlayabilir, sorunları düzeltebilir ve özellikler ekleyebilirsiniz.</p><p>Eğer grafik ve tasarımda iyiyseniz yeni tasarım sunarak katkıda bulunabilirsiniz, yeni tasarımlarla <a href=\"https://notabug.org/RemixDevs/DeezloaderRemix/issues/new\" target=\"_blank\">buraya</a> konu açabilirsiniz.<br><p>Aklınızda olsun <a href=\"https://material.io/\" target=\"_blank\">Materyal Tasarım İlkeleri</a>'ni takip ederiz (bi nevi).</p>Sorun bulmada iyiyseniz kararlı sürüm çıkmadan önce Beta Test'e yardım edebilirsiniz.<br><a href=\"https://t.me/DeezloaderRemixCommunity\" target=\"_blank\">Telegram Grubu</a>muza katılarak beta sürümlerden haberdar olabilirsiniz!</p><hr><h5>Parasal olarak katkı sağlamak ister misiniz? Bağış yapabilirsiniz!</h5><p>Bağış yapmak isterseniz bu bağlantılardan yapabilirsiniz.<br>Unutmamalısınız ki <b>bu bir ücretsiz projedir</b> ve geliştiriciye destek olmadan önce <b>sevdiğiniz sanatçılara destek olmalısınız</b>.<br>Bağış yapmaya mecbur gibi hissetmeyin, sizi her halükarda takdir ediyorum!</p>",
155         "I got it!": "Anladım!",
156         "Available Countries for": "Mevcut Olan Ülkeler için",
157         "Song/Album URL": "Şarkı/Albüm URL",
158         "LinkAnalyzer_Info": "Bu bölümü indirmeye çalıştığınız bağlantıyla ilgili daha fazla bilgi öğrenmek için kullanabilirsiniz.<br/>Bu, ülkenizde mevcut olmayan ve nerelerde erişilebilir olduğunu öğrenmek istediğiniz parçaları indirmek istiyorsanız kullanışlıdır.",
159         "DownloadURL_Info": "Şarkı/Oynatma Listesi/Albüm/Sanatçı URL, ';' ile ayrıldı",
160         "Download selection": "Seçİmİ İndİr",
161         "Save ID3v1 tags as well": "ID3v1 etiketlerini de kaydet",
162         "Language": "Dil",
163         "You setted it up wrong!": "Yanlış kurdunuz!",
164         "Somehow you managed to fuck it up. Good job.<br>Now go do the guide again.<br><br>If you need the link again <a href=\"https://notabug.org/RemixDevs/DeezloaderRemix/wiki/Spotify+Features\">Here it is</a>": "Somehow you managed to fuck it up. Good job.<br>Now go do the guide again.<br><br>If you need the link again <a href=\"https://notabug.org/RemixDevs/DeezloaderRemix/wiki/Spotify+Features\">Here it is</a>",
165         "You need to restart the app to apply the changes": "Değişiklikleri uygulamak için uygulamayı yeniden başlatmalısınız",
166         "Changing the spotify settings id and secret requires an app restart": "Spotify ayarları ID ve gizli(secret) değiştirmek için uygulamanın yeniden başlatılması gerekir.",
167         "Spotify Features is not enabled": "Spotify Özellikleri aktifleştirilmedi",
168         "spotifyFeaturesMessage": "Spotify'ın's İstemci ID(Client ID) ve İstemciGizli(ClientSecret)'lerini ayarlardan girmeli ve bu özelliği kullanabilmek için uygulamayı yeniden başlatmalısınız<br>Nasıl yapabileceğinizi görebilirsiniz <a href=\"https://notabug.org/RemixDevs/DeezloaderRemix/wiki/Spotify+Features\">bu rehberde</a><br><br>BU ÖZELLİK SPOTIFY'DAN İNDİRMEYE YARAMAZ. Bu sadece pratik olarak uygulama içi metaveri dönüştürücüsü görevi görür. Eğer şarkı Deezer'da yoksa indirilemez.",
169         "Can't find the track on Deezer!": "Parça Deezer'da bulunamadı!",
170         "Can't find the album on Deezer!": "Albüm Deezer'da bulunamadı!",
171         "Logging in...": "Oturum açılıyor...",
172         "Error: Captcha wasn't solved.": "Hata: Captcha çözülemedi.",
173         "For security reasons, this button will do nothing.": "Güvenlik sebebiyle bu düğme hiçbir şey yapmayacak.",
174         "Warning": "Uyarı",
175         "Saving replay gain causes tracks to be quieter for some users.": "Tekrar kazancı kaydetmek bazı kullanıcılar için parçaların daha kısık sesli olmasına sebep olabilir.",
176         "Disable Night Mode": "Gece Modunu Devre Dışı Bırak",
177         "Please restart the app": "Lütfen uygulamayı yeniden başlat",
178         "To change the language you need to refresh the page or restart the app!": "Dili değiştirmek için sayfayı yenilemeniz veya uygulamayı yeniden başlatmanız gerek!",
179         "Loading...": "Yükleniyor...",
180         "Can't get data": "Veri alınamadı",
181         "Well, there seems to be a problem with this part of the app. Please notify the developer.": "Güzel, uygulamanın bu kısmında sorun var gibi görünüyor. Lütfen geliştiriciye haber verin.",
182         "Album Title": "Albüm Başlığı",
183         "Wrong Type!": "Yanlış Tip!",
184         "Blank URL Field": "Boş URL Alanı",
185         "You need to insert an URL to download it!": "Bunu indirebilmeniz için URL girmeniz gerek!",
186         "Wrong URL": "Yanlış URL",
187         "The URL seems to be wrong. Please check it and try it again.": "URL yanlış gibi görünüyor. Lütfen kontrol et ve tekrar dene.",
188         "Already in download-queue!": "Zaten indirme kuyruğunda var!",
189         "Wrong ID!": "Yanlış ID!",
190         "Added to download-queue": "İndirme kuyruğuna eklendi",
191         "Completed!": "Tamamlandı!",
192         "Failed!": "Başarısız oldu!",
193         "Completed with errors!": "Hatalar ile tamamlandı!",
194         "ID": "ID",
195         "Error": "Hata",
196         "All downloads completed!": "Tüm indirmeler tamamlandı!",
197         "One download removed!": "Bir indirme kaldırıldı!",
198         "All downloads removed!": "Tüm indirmeler kaldırıldı!",
199         "Download {{ type }}": "İndİr: {{ type }}",
200         "Download FLAC": "FLAC İndİr",
201         "Download MP3 320kbps": "320kbps MP3 İndİr",
202         "Download MP3 128kbps": "128kbps MP3 İndİr",
203         "%n songs":[
204     [0, 0, "%n şarkı"],
205     [1, 1, "%n şarkı"],
206     [2, null, "%n şarkı"]
207   ],
208         "by %{name}": "%{name} tarafından",
209         "Translations": "Çeviriler"
210 }